מתפקדים מנצחים.

בחירות עכשיו. מרצ פותחת את המפקד ולראשונה בתולדות המפלגה יקבעו המתפקדות והמתפקדים את הרשימה לכנסת. התפקדו עכשיו ותוכלו להשתתף בפריימריס של מרצ 2019. יחד ננצח

הצטרף לשמאל. התפקדי למרצ